NL

CEES nl m 4

 

VOOR OEKRAINE EN DE EU IS JA DE ENIGE OPTIE!

WAT VINDT OEKRAINE EIGENLIJK VAN ONS REFERENDUM?

Februari 2016
________

Why? Is het meest gehoorde antwoord dat ik kreeg tijdens mijn bezoek aan Oekraine. “Why does Holland have a referendum”. Oekraine is al westers en de burgers hebben al gekozen voor vrijheid en Europese waarden. Achteruit kijken is geen optie. Oekraine en de EU zijn al met elkaar verbonden, akkoord of geen akkoord. Een JA is de enige optie voor beide partijen.

Indien er twee partijen een akkoord aangaan hebben er ook twee partijen mee te maken: “it takes two to tango”. We horen vaak waarom het akkoord goed of slecht is voor Nederland maar hoe leven het akkoord en ons referendum in Oekraine?

Waar komt de interesse vandaan?

In 2012 was er een EK in Oekraine waar Oranje in Kharkiv haar wedstrijden speelde. Met een groep zijn we destijds naar Oekraine vertrokken. Alle verhalen en beeldvorming ten spijt kwamen we in een zeer gastvrij en westers modern land terecht. Via couchsurfing en via vrienden en kennissen hebben wij de tijd doorgebracht bij de mensen thuis. Tijd genoeg dus om alle vragen te stellen die er leefden en om zelf te zien hoe de mensen en samenleving eruit zien. Tussen realiteit en beeldvorming zat een groot gat.
De jaren erna kwam Oekraine vaak in het nieuws. Bijna altijd waren het beladen en zware onderwerpen. De duiding was vaak niet consequent. Eerst was het sentiment erg voor Oekraine en de EU. Later veranderde de beeldvorming weer.
Gedurende de jaren hebben we contact gehouden met alle bekenden en vroegen steeds hun opinie. Steeds weer bleek dat beeldvorming en media onderdeel waren van een politiek steekspel want de feiten en de meningen van de bewoners van Oekraine stonden vaak haaks op wat wij hier hoorden. Wij hoorden burgeroorlog, zij vertelden over een invasie met behulp van slimme propaganda. Media vertelde ons dat het land verdeeld is tussen twee taalgroepen, zij vertelden ons dat bijna niemand daar een probleem mee had. Zomaar twee voorbeelden.

 


En toen het referendum...

Opeens was daar dus het referendum. Op 6 april wordt dit referendum dus gehouden waarin de kiezer zijn oordeel mag uitspreken of de Europese Unie een associatieakkoord zou moeten aangaan met Oekraine.
Een onduidelijk verhaal en eenzeer ingewikkelde vraag. Mensen hebben de neiging zaken te simplificeren. Het lijkt er op dat bepaalde kiezers gaan stemmen omdat zij denken dat Oekraine bij de Europese Unie gaat horen of om de Nederlandse regering en de EU een lesje te leren. Zij stemmen dus niet over de daadwerkelijke vraag omdat het ontbreekt aan feitelijke informatie. In feite gaat het om een vedrag tussen twee landen waarbij economische en juridische zaken worden geregeld en waarbij Oekraine zich voorneemt bepaalde waarden en normen te respecteren. Een Win-Win situatie zonder enig risico.

Dit referendum bleef mij intrigeren. Ten eerste ben ik het akkoord maar eens gaan lezen. Aangezien het een nogal uitgebreid en droog juridisch document is zal de kiezer dit verdrag echter nooit lezen en is dus overgeleverd aan de media inclusief alle drogredenen en bizarre beeldvorming rondom dit referendum. Ondertussen blijven allerlei opiniemakers en politici zich een slag in de rondte praten over dit onderwerp.

Een deel van het akkoord is al in werking getreden en het is nog maar de vraag of de regering iets met de uitslag kan en gaat doen laat staan de Europese unie.
De meesten van hen zijn nog nooit in Oekraine geweest en misschien hebben de meesten van hen nog nooit iemand uit Oekraine gesproken. Eigenlijk wel apart. 
Dit kan nooit de bedoeling zijn van een referendum. Met veel ongeloof volg ik inmiddels alle media aandacht.

INITIATIEF VOOR DEZE ZAAK EN DOELSTELLING!

Deze website is als gevolg hiervan een particulier initiatief van mijzelf en mijn medestanders om te laten zien dat voor Oekraine de enige optie een JA is en dus een akkoord met de EU. Op een speelse manier en in “blog” en artikel vorm laten we zien waarom. De mensen die we 4 jaar geleden hebben ontmoet kunnen dit perfect uitleggen en laten ook zien hoe het land er voor staat.  
Daarnaast proberen wij een ander en positief beeld te geven van Oekraine. Het doel is dat de lezer kennismaakt met het land en de mensen en overtuigd raakt dat JA de enige optie is. Op deze manier hopen we een positief beeld te scheppen over het vedrag met Oekraine in tijden dat er veel zwart/wit beelvorming bestaat.
Ik dank u hartelijk voor uw tijd en aandacht. Ik ben zelf positief over het akkoord en het is aan u als lezer om zelf uw mening te vormen. We hopen echter uiteraard dat u JA gaat stemmen na het lezen en zien van de artikelen.
Cees @ BacktoEuro