NL

REPORTAGES

Een goed gesprek met Taras over de geopolitieke relatie tussen Oekraine en Rusland. Tijdens de koffie snijden we dit beladen onderwerp aan. Hij legt uit waarom een akkoord goed voor Europa is.

' .

 

 

Met een vriend die wij 4 jaar geleden ontmoette tijdens onze eerste Oekraine reis spreek ik over een beladen onderwerp. Ik heb er steeds lang over nagedacht of we hier nu wel of niet over zouden moeten spreken. Van mijn vrienden in Nederland en ook uit de media krijg ik toch telkens weer deze vraag te horen.

“Maar hoe moet het nu verder met Rusland als wij de banden aanhalen met Oekraine? “

Relaties met het buurland

Dan krijgen we toch nog meer problemen in Europa want Rusland zal nooit toestaan dat een land uit haar invloedssfeer zomaar met Europa kan samenwerken.

Mijn hele reis roept steeds weer nieuwe vragen op. Echter niet deze vraag waarvan ik dacht dat deze moeilijk te beantwoorden was. De vraag was gevoelig dat zeker maar de antwoorden stellig.

Niet samenwerken riskant

De tendens in de antwoorden was steeds als volgt. Het is eerder zo dat als Europa besluit niet of minder samen te werken met Oekraine dat Rusland haar invloed gaat proberen terug te winnen in Oekraine.

Dit simpelweg omdat Rusland zal zien dat Europa bang en terughoudend is om zelfs maar een simpel en eenvoudig statement te maken als een handelsverdrag. Door middel van geweld dat waarschijnlijk verder gaat dan de inname van de Krim of de problemen in Oost Oekraine zal men proberen Oekraine te dwingen om richting Rusland te kijken.

Moreel antwoord

Dit betekent dat GEEN samenwerking resulteert in problemen en WEL samenwerken zal problemen juist stoppen. Het is zo dat het associatie akkoord een klein statement is of zie het als een moreel antwoord op de inname van de Krim of de oorlog is Oost Oekraine waardoor Oekraine zich gesterkt voelt in haarstrijd voor meer vrijheid en democratie.

Wegkijken en Oekraine niet steunen geeft een signaal af aan Rusland dat het zijn gang kan gaan in Oekraine. Het is juist een kans om nu actie te ondernemen in Europa. Bepaalde vrijheden en democratische ontwikkelingen in een deel van Europa waar dit tot een paar jaar geleden ondenkbaar was kunnen nu echt concreet worden gemaakt en verzilverd. Dit heeft niks met geo-politiek te maken maar met respect voor elkaar.

Vrijheid komt van binnenuit niet vanuit Europa

Een belangrijk punt dat terugkwam in de gesprekken is het volgende: het is niet het Westen dat een bepaalde invloed van vrijheid en democratie heeft gebracht maar het zijn de mensen in het land zelf die hiervoor hebben gekozen. Het zijn niet perse westerse waarden maar gewoon simpele keuzes voor vrijheid, democratie en de mogelijkheid zelf te kiezen voor wat je wil in het leven. Deze ontwikkeling alleen maar koppelen aan invloedssferen van Rusland of Europa is slechts een drogreden van politieke leiders.

Cees T1