NL

REPORTAGES

' .

 

 

 

In dit interview gaan we verder in op de vraag of handel met de EU de handel met Rusland zal schaden en of dit ueberhaupt een belangrijk argument is in het kader van het referendum.

Dit is een veelgehoord argurment dat steeds wordt gebruikt door tegenstanders van het associatieakkoord. We hebben hierover een gesprek gevoerd wat u kort kunt terugzien in bovenstaand interview.

We hebben uiteraard langere gesprekken gevoerd gedurende de dag. Er zijn een aantal zaken die we moeten omschrijven die terugkomen in dit gesprek. Het eerste punt wat Anya in dit interview noemt is dat de handel met Rusland teruggaat tot de Soviet tijd. Oekraine was onderdeel van de Soviet plan economie. Dit betekent dat er alleen staatsgeorganiseerde productie plaatsvond en ook alleen voor de binnenlandse markt. Prive ondernemingen bestonden niet tot 1990 en er werd alleen binnenlandse handel gedreven.

 

video10play

 

Het feit dat er veel handel is en was met Rusland is hier onderdeel van. Er was simpelweg geen andere keuze en was een gedwongen keuze in een niet markt-gereguleerde economie.

Delen van de industrie zijn na 1991 geprivatiseerd wat in de praktijk betekende dat de grootste lucratieve bedrijven via via in handen kwamen van oligarchen. Akhmetov uit Donetsk is een goed voorbeeld. Die heeft de hele staalindustrie in Donbass in handen gehad. Dit waren vaak bekenden uit het oude Soviet systeem en netwerk. Dit gebeurde in Rusland en Oekraine. Lucratieve contracten tussen beide landen bleven bestaan. We hebben het hier bijvoorbeeld over staalindustrie die levert aan de auto industrie in Rusland. Of machine onderdelen voor hoogovens in Rusland. Verder bestonden er goede wapencontracten tussen beide landen.

Er spelen op dit niveau van overheids contracten inderdaad grote belangen tussen beide landen en dan vooral op overheids of oligarchen nivau. Het probleem is hier dat deze handel altijd is gebaseerd op oude contacten. Overheidsbedrijven uit Rusland gebruiken geen normale aanbestedings contracten en fabrieken uit Oekraine zien geen reden tot innovatie. Er profiteren maar een paar eigenaren van deze handel. Gezien de belangen zullen deze relaties ook blijven bestaan na het associatie akkoord.

Een associatie akkoord over handel met de EU is dus geen belemmering deze handel voort te zetten. Echter geeft het andere (maar ook de bestaande bedrijven die handel met Rusland drijven) de mogelijkheid om makkelijker met de EU handel te drijven. Er is dan een vrije keuze die er voor zorgt dat innovatieve bedrijven meedoen aan een markt economie waar prijs en kwaliteit de factoren tot succes zijn en niet bestaande contacten uit het verleden. Dit is een normale gang van zaken die alle klassieke economische theoritici zullen ondersteunen.

 

2410ecoukraine

 

Ondernemingszin wordt aangewakkerd en innovatieve producten krijgen een kans. Dit betekent dat er ook gezonde concurrentie bijkomt. Dit is uiteraard iets waar bedrijven met een monopolie zich zorgen over maken. Een akkoord met de EU is logisch en bevordert de ontwikkeling van de economie. Uiteindelijk zal een normale marktwerking bepalen of de handel met Rusland wordt verminderd en niet een akkoord. Het akkoord sluit samenwerking met Rusland geenszins uit.

In het kader van het referendum kunnen we stellen dat het verminderen van handelsbarrieres door middel van associatie goed is voor alle bedrijven en dat een paar oligarchen misschien wat meer concurrentie krijgen. Het bevordert de principes van de vrije markteconomie en zorgt voor innovatie ,gezonde concurrentie en meer ondernemingszin. Dit zal op termijn tot een betere economie en betere producten leiden.

Waarschijnlijk is een buurman met een goede economie alleen maar beter voor Rusland.