NL

HET REFERENDUM
DE VRAAG LUIDT: "BENT U VOOR OF TEGEN
DE WET TOT GOEDKEURING
VAN DE ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN
DE EUROPESE UNIE EN OEKRAÏNE?"

JURIDISCHE BASIS: DE OP 1 JULI 2015 AANGENOMEN WET RAADGEVEND REFERENDUM.
HET REFERENDUM VINDT PLAATS OP WOENSDAG 6 APRIL 2016.

 

Het referendum heeft een correctief karakter en is niet-bindend, maar inwerkingtreding van de goedkeuringswet na een afwijzing bij referendum vereist opnieuw goedkeuring door deTweede en Eerste Kamer.

In Nederland werd het verdrag met Oekraïne goedgekeurd door de Tweede Kamer op 7 april 2015 en door de Eerste Kamer op 7 juli 2015.

Door het slagen van de referendumactie kan Nederland het verdrag niet ratificeren. De ratificatie van alle EU lidstaten, de EU, Euratom en Oekraïne is noodzakelijk voor inwerkingtreding het verdrag. Een deel van het verdrag is op 1 januari 2016 in werking getreden, vooral de clausules die betrekking hebben op de handel. Volgens Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is zeventig procent van de artikelen in het verdrag (ongeveer 355 artikelen) reeds in werking getreden.
Op dit moment (stand februari 2016) zijn alleen Nederland, de Europese Unie zelf en Euratom niet overgegaan tot ratificatie.

Wat gaat premier Rutte doen met de uitslag:Rutte zegt dat hij zich vooral zal laten leiden door het debat. Het kabinet zal naar alle waarschijnlijkheid de invoering van het akkoord met Oekraine niet tegenwerken. Uiteindelijk zal de beslissing van Nederland helemaal niet van invloed zijn.

 

ARGUMENTEN OM VOOR HET AKOORD TE STEMMEN:

Oekraine is onderdeel van Europa en wil haar normen en waarden daarop afstemmen.
Er is geen verdeling in Europa tussen Oost en West meer. Rusland is geen democratisch land en heeft geen aanspraak of inlvoed op soevereine staten. In het akkoord worden afspraken gemaakt hoe wederzijdse handel te reguleren en wie de bevoegde instanties zijn.

In het akkoord worden mensenrechten geregeld en vastgelegd. Indien er problemen zijn kunnen instanties officieel worden aangesproken.

Waar we nooit iemand over horen: het akkoord is goed voor veiligheid op het gebied van landbouwproducten, productveiligeheid, chemisch en nucleair afval en bijvoorbeeld dierenrechten.
Verder wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd en wordt de milieuproblematiek aangekaart.
 
Het akkoord eigenlijk een waanzinnige stap vooruit op het gebied van mensenrechten, veiligheid en economie. Juist dit betekent dat de argumenten van tegenstanders onzinnig zijn want dit akkoord verbetert nu juist alles waar zij moeite mee hebben: lees corruptie, zwakke economie en veiligheid. Nog belangrijker: met dik akkoord hebben we iets in de hand om de andere kant aan te spreken.

Zonder akkoord kan iedereen zomaar zijn gang gaan en kan desastreuze gevolgen hebben voor bijv. milieu.


VEEL GEHOORDE STEEKWOORDEN:

 • Politieke toenadering
 • Politieke toenadering
 • Arbeidsgelegenheid
 • Betere regelgeving
 • Minder corruptie
 • Samenwerking op alle gebieden
 • Oneerlijke concurrentie

INTERESSANTE INFORMATIE OVER OEKRAINE

 • Oekraine is het grootste land dat zich binnen Europa bevindt
 • Oekraine zou qua inwoners het 6de land in de EU zijn.
 • Kiev is in heel Europa de op 6 na grootste stad.
 • Circa 67% van de bevolking heeft Oekraiens als moedertaal en circa 24% Russisch.
 • Velen zijn echter volledig tweetalig.
 • Ongeveer 75% van de bevolking is Oekraiens Orthodox.
 • Oekraiene heeft een enorm potentieel voor landbouw.